<![CDATA[Dynasty]]><![CDATA[Miljönämnden 30.05.2024 / Försäljning av industritomt / Ässjegränd 14]]><![CDATA[Miljönämnden 30.05.2024 / Beslut över bulleranmälan, Forneldarnas natt och restaurang Beachbar Plagens terrassmusik]]><![CDATA[Miljönämnden 30.05.2024 / Beslut över bulleranmälan, FSG-gymnastikfestival]]><![CDATA[Miljönämnden 30.05.2024 / Beslut över bulleranmälan, friluftskonsert i samband med Försvarsmaktens fanfest]]><![CDATA[Miljönämnden 30.05.2024 / Avdelningschefernas beslutsförteckning]]><![CDATA[Miljönämnden 30.05.2024 / Stadsgeodetens beslutsförteckning]]><![CDATA[Miljönämnden 30.05.2024 / Byggnadsinspektörens beslutsförteckning]]><![CDATA[Miljönämnden 30.05.2024 / Övriga ärenden]]><![CDATA[Miljönämnden 30.05.2024 / Anmälningsärenden]]><![CDATA[Miljönämnden 30.05.2024 / Ändring av tomtindelning för en del av kvarter 866; framläggning till påseende]]><![CDATA[Miljönämnden 30.05.2024 / Ändring av tomtindelning för en del av kvarter 2601; godkännande och bestämmelse angående ikraftträdelse]]><![CDATA[Miljönämnden 30.05.2024 / Tomtindelning för kvarter 1804; framläggning till påseende]]><![CDATA[Miljönämnden 30.05.2024 / Ändring av tomtindelning för en del av kvarter 1150; framläggning till påseende]]><![CDATA[Miljönämnden 30.05.2024 / Start av detaljplaneändring för Tegelbruksvägen / Anhängiggörande av detaljplaneändring / Godkännande av program för deltagande och bedömning]]><![CDATA[Miljönämnden 30.05.2024 / Undantag från detaljplanebestämmelser; Tegelbruksvägen]]><![CDATA[Miljönämnden 30.05.2024 / Påbörjande av detaljplan för Stormossens solkraftverk / Anhängiggörande av detaljplanen / Godkännande av plankonsult och program för deltagande och bedömning]]><![CDATA[Miljönämnden 30.05.2024 / Rättelseyrkan på byggnadsinspektörens beslut.]]><![CDATA[Miljönämnden 30.05.2024 / Bygglov Skvärgatan 1]]><![CDATA[Miljönämnden 30.05.2024 / Undantag från detaljplanebestämmelsen; Boulevarden 19]]><![CDATA[Bildningsnämnden 30.05.2024 / Hälsa i skolan undersökningen 2023 – presentation av resultaten]]><![CDATA[Bildningsnämnden 30.05.2024 / Bildningsnämndens mötesdagar hösten 2024]]><![CDATA[Bildningsnämnden 30.05.2024 / Stängning av bildningskansliet sommaren 2024]]><![CDATA[Bildningsnämnden 30.05.2024 / Gymnasiets avgångsbetyg fr.o.m 1.6.2024]]><![CDATA[Bildningsnämnden 30.05.2024 / Förfrågan till vårdnadshavarna till barn inom småbarnspedagogiken i Hangö stad]]><![CDATA[Bildningsnämnden 30.05.2024 / Uppföljning av tjänsteinnehavarbeslut]]><![CDATA[Bildningsnämnden 30.05.2024 / Beslut om behandling av extra ärenden]]><![CDATA[Bildningsnämnden 30.05.2024 / Uppföljning av budgeten]]><![CDATA[Bildningsnämnden 30.05.2024 / Byggnadsprogrammet av intern service 2024 - bildningsväsendets byggnader]]><![CDATA[Bildningsnämnden 30.05.2024 / Statens specialunderstöd för åtgärder som främjar utbildningsmässig jämlikhet och likabehandling inom småbarnspedagogik, för- och grundskolor, åren 2024 – 2027]]><![CDATA[Bildningsnämnden 30.05.2024 / Beviljat statsunderstöd för utvecklande av klubbverksamheten 2024 - 2025]]>