Dynasty informationsservice Sökning RSS Hangö stad

RSS-länk

Mötesärende:
https://hanko10se.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
https://hanko10se.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Sydspetsens miljöhälsonämnd
Protokoll 21.03.2024/Paragraf 8


 

Tvångsåtgärder enligt livsmedelslagen / Tunahemmet

 

SYMI 21.03.2024 § 8  

122/11.06.00/2024  

Kompletterande material:

Inspektionsprotokoll 12.1.2024,

Genmäle 19.1.2024,

Beslut 6.2.2024

 

BAKGRUND

En planenlig livsmedelsinspektionen gjordes i Tunahemmets kök 11.1.2024. Tunahemmet drivs av Västra Nylands välfärdsområde sedan början av år 2023. Vid inspektionsbesöket konstaterades, att två av de tre köksanställda inte hade ett lagstadgat hälsointyg enligt THL:s anvisningar. I inspektionsprotokollet ombads personalen att skaffa hälsointyg och skicka kopior av dem till Sydspetsens miljöhälsa senast 5.2.2024.

 

Som svar på detta skickade välfärdsområdets måltidsservicechef ett genmäle 19.1.2024 där det framgår, att man i början av år 2023 har antagit, att personalen har fått de krävda hälsointygen från de organisationer de flyttats ifrån. Områdesstyrelsen har enligt genmälet redan i januari 2023 beslutat, att måltidsservicen kommer att utlokaliseras inom loppet av sommaren 2024. Välfärdsområdet har därför inte definierat måltidstjänstens personal till den grupp anställda, som styrs till arbetsplatshälsovårdens anställningshälsokontroller.

 

Eftersom hälsointygen är lagstadgade och kopior av de begärda intygen inte anlände inom tidsfristen, skickades 6.2.2024 ett föreläggande i brådskande ordning till Västra Nylands välfärdsområde (FO-nummer 3221347-3). Välfärdsområdet förelades att skaffa de krävda hälsointygen och skicka kopior av dem till Sydspetsens miljöhälsa senast 29.2.2024. Kopior av intygen anlände senare samma dag. Välfärdsområdet har därför uppfyllt kravet i föreläggandet, vilket betyder att tillsynen kan fortsätta i normal ordning utan vidare tvångsåtgärder. (Lindqvist)

 

Förslag (Kuula) Sydspetsens miljöhälsonämnd omfattar åtgärderna, som vidtagits av tjänsteinnehavaren. Föreläggandet upphävs och ärendet antecknas för kännedom.

 

Beslut Förslaget godkändes

 

Tilläggsuppgifter Direktör för hälsoövervakningen Katianna Kuula, 040 1359 222