Dynasty informationsservice Sökning RSS Hangö stad

RSS-länk

Mötesärende:
https://hanko10se.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
https://hanko10se.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Sydspetsens miljöhälsonämnd
Protokoll 21.03.2024/Paragraf 6


 

Uppföljning av hushållsvattentillsynen 2024

 

SYMI 21.03.2024 § 6  

216/11.06.00/2023  

 

Sydspetsens miljöhälsa övervakar 14 distributionsområden enligt hushållsvattenförordning 1352/2015. De levererar hushållsvatten till minst 50 personer eller minst 1000 m3/d hushållsvatten. Av dessa är tre s.k. EU-vattenverk på grund av sin storlek (> 1000 m3/d) s.k. EU-vattenverk: Hangö, Ekenäs och Karis distributionsområden. Alla har kontrollundersökningsprogram som är uppgjorda på basis av riskbedömningar. Ett av de medelstora distributionsområdenas kontrollundersökningsprogram ska förnyas under år 2024 enligt den för ett år sedan förnyade lagstiftningen.

 

Därtill ingår 14 små distributionsområden i tillsynen enligt lilla hushållsvattenförordningen 701/2001. Av dessa saknar tre kontrollundersökningsplaner som baserar sig på gjorda riskbedömningar.

 

Vid Raseborgs Vattens myndighetsprovtagning 20.2.2024 på Ekenäs distributionsområde konstaterades ett onormalt stort antal kolonier, 2800 cfu/ml, i det vatten som leds ut från Ekerö vattentäkt. Antalet brukar vara något fåtal, inte över 100 cfu/ml. Eftersom kvalitetsmålet inte uppfylldes, uppmanades vattenanvändarna på området Horsbäck-Langansböle-Dragsvik att för säkerhets skull koka hushållsvattnet. Samma dag som kokningsuppmaningen gavs togs nya prover. Undersökningsresultaten var bra och uppmaningen hävdes. Raseborgs Vatten och Sydspetsens miljöhälsa informerade vattenanvändarna i ett välfungerande samarbete. Den sannolika orsaken till överskridningen är regn- och smältvatten som kommit in i brunnsvattnet. Anmälan och utredning om störningssituationen har gjorts i Vati-systemet till regionförvaltningsverket. (Grünn-Maja)

 

 

Förslag (Kuula) Antecknas för kännedom

 

Beslut Förslaget godkändes

 

Tilläggsuppgifter Direktör för hälsoövervakningen Katianna Kuula, 040 1359 222