Dynasty informationsservice Sökning RSS Hangö stad

RSS-länk

Mötesärende:
https://hanko10se.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
https://hanko10se.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Sydspetsens miljöhälsonämnd
Protokoll 21.03.2024/Paragraf 5 

Konkurrensutsättning av veterinärvården fr.o.m. år 2025

 

SYMI 21.03.2024 § 5  

420/11.06.00/2023  

 

Kommunen skall inom sitt område ordna för de veterinärtjänster som är nödvändiga med tanke på det allmänna intresset (veterinärvårdslagen 285/2023 3 kap 8 §). Omfattningen av tjänsterna framgår ur veterinärvårdslagens 9 §. Den kommunala veterinärvården på verksamhetsområdet för Sydspetsens miljöhälsa har sedan början av år 2017 kompletterat det privata utbudet, så att de nödvändiga tjänsterna har säkerställts. Det nuvarande avtalet går ut den 31.12.2024 efter utnyttjandet av sista optionsåret.

 

Det finns inte orsak att frångå den nuvarande omfattningen av tjänsterna, då det finns tillräckligt med veterinärtjänster för smådjur dagtid på området. Vid uppföljning av verksamheten har konstaterats, att samarbetskommunerna önskar fortsätta med nuvarande system för produktion av tjänster. Förslag till begäran om offert och avtal som bilaga. Förslaget motsvarar långt de tidigare avtalen, men beaktar kraven i den nya veterinärvårdslagens 8-9 §, som begränsar utbudet som behövs för tjänsterna. Som tidigare är det tänkt att de köpta tjänsterna skall omfattat dygnet runt jour för produktionsdjur och jour utanför tjänstetid för övriga djur, med beaktande av veterinärvårdslagens 9 §. På verksamheten ställts kvalitativa krav främst gällande svarstid, mängden personal, språklig kompetens, verksamhet på området och tillämpning av kommunalveterinärtaxan. Även krav på rapportering och god skötsel av företagsplikter samt deltagande förhandlingar om beredskap ingår som tidigare.

 

Förslag (Kuula) Sydspetsens miljöhälsonämnd godkänner förslagen till offertbegäran och avtal och ber upphandlingschefen verkställa konkurrensutsättningen så, att beslut i ärendet kan fattas under maj månad 2024.

 

Beslut Förslaget godkändes

 

Tilläggsuppgifter Direktör för hälsoövervakningen Katianna Kuula, 040 1359 222