Dynasty informationsservice Sökning RSS Hangö stad

RSS-länk

Mötesärende:
https://hanko10se.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
https://hanko10se.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Sydspetsens miljöhälsonämnd
Protokoll 21.03.2024/Paragraf 4 

Tillsynsplan för Sydspetsens miljöhälsa för år 2024, veterinärvårdens del

 81/13.139/2018

 

SYMI 05.11.2020 § 33

 Bilaga: Förslag till plan för tillsynen över djurens hälsa och välfärd samt över anordnandet av veterinärtjänster 2021

 

Tillsynsplanen för Sydspetsens miljöhälsa, veterinärvårdens del, har uppdaterats på basen av nationellt program. Med anledning av förseningar på nationell nivå gäller planen endast år 2021, ett nytt nationellt program väntas fr.o.m. år 2022.

 

Förslaget har varit framlagt till påseende under tiden 19.10-4.11.2020. Inga genmälen har kommit in.

 

Förslag (Kuula) Sydspetsens miljöhälsonämnd godkänner tillsynsplanen och skickar den till kännedom till Regionförvaltningsverket i Södra Finlads län

 

Beslut Förslaget godkändes

 

Tilläggsuppgifter Direktören för hälsoövervakningen Katianna Kuula, 040 1359 222 

 

SYMI 04.11.2021 § 47

 

Bilaga: Plan för tillsynen över djurens hälsa och välfärd samt över anordnandet av veterinärtjänster 2021

 

Den väntade reformen av veterinärvårdens och djurskyddet lagstiftning har inte framskridit enligt förväntningarna. Arbetet med förändringarna pågår ändå kontinuerligt.  Med tanke på detta föreslås att giltighetstiden tillsynsplanens del gällande veterinärvården förlängs med ett år, så att den gäller även år 2022.

 

Förslaget har varit  framlagt till påseende under tiden 21.10-.4.11.2021.Vid mötet konstaterades att inga genmälen kommit in. 

 

Förslag (Kuula) Sydspetsens miljöhälsonämnd godkänner tillsynsplanen och skickar den till kännedom till Regionförvaltningsverket i Södra Finlands län

 

Beslut Förslaget godkändes

 

Tilläggsuppgifter Direktören för hälsoövervakningen Katianna Kuula, 040- 13 59 222

 

SYMI 03.11.2022 § 35 

Den väntade reformen av veterinärvårdens och djurskyddets lagstiftning har inte framskridit enligt förväntningarna. Arbetet med förändringarna pågår ändå kontinuerligt. Med tanke på detta föreslås att giltighetstiden tillsynsplanens del gällande veterinärvården förlängs med ännu ett år, så att den gäller även år 2023.

 

En ny plan tas under arbete genast när det finns tillräcklig information om den nya lagstiftningen.

 

Förslaget har varit framlagt till påseende under tiden 19.10-2.11.2022. Konstaterades vid mötet att inga genmälen kommit in i ärendet.

 

Förslag (Kuula) Sydspetsens miljöhälsonämnd godkänner tillsynsplanen och skickar den till kännedom till Regionförvaltningsverket i Södra Finlands län

 

Beslut Förslaget godkändes

 

Tilläggsuppgifter Direktör för hälsoövervakningen Katianna Kuula, 040 1359 222

 

 

SYMI 21.03.2024 § 4  

598/02.02.02/2023  

 

Bilaga: Förslag till Tillsynsplan för Sydspetsens miljöhälsa för år 2024, veterinärvårdens del

 

Veterinärvårdens del av tillsynsplanen har uppdaterats för år 2024. Den beaktar ändringar i lagstiftningen och utgör ramen för enhetens arbete. En helt ny plan görs upp från år 2025 framåt, då ny programperiod inleds.

 

Förslaget är framsatt till påseende under tiden 7.3.-21.3.2024.

 

Förslag (Kuula) Sydspetsens miljöhälsonämnd godkänner förslaget till tillsynsplan för Sydspetsens miljöhälsa för år 2024, veterinärvårdens del och skickar den till kännedom till Regionförvaltningsverket för Södra Finlands län.

 

Beslut Förslaget godkändes

 

Tilläggsuppgifter Direktör för hälsoövervakningen Katianna Kuula, 040 1359 222