Dynasty informationsservice Sökning RSS Hangö stad

RSS-länk

Mötesärende:
https://hanko10se.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
https://hanko10se.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Sydspetsens miljöhälsonämnd
Protokoll 21.03.2024/Paragraf 2


Graf 29.1.2024

 

Uppföljning av ekonomi och verksamhet 2024

 

SYMI 21.03.2024 § 2  

598/02.02.02/2023  

 

Uppföljningen gäller januari-februari, graf som bilaga.

 

Året har inletts i enlighet med plan och budget. Inom tillsynen har 99 inspektioner gjorts, inkomsterna från tillsynen uppgår till 28 791 €. Debiterandet av grundavgifter för året har inletts, fram till slutet av februari hade grund- och årsavgifter debiterats för 123 771. Förnyandet av hemsidorna har påverkat informering och användning av arbetstid i någon mån.

 

Bortfallet av en djurskyddsövervakare försvårar det praktiska arbetet inom djurskyddet och förhindrandet av djursjukdomar och nya lösningar behöver sökas för att behålla arbetsförhållandena på samma nivå som tidigare. Lösningar söks i första hand genom samarbete med intilliggande enheter, men även andra möjligheter kan utredas. Vid misstanke har prov tagits med tanke på djursjukdomar, staten sköter om informeringen i de ärendena.

 

Anonym rekrytering gäller sedan en tid tillbaka all rekrytering i organisationen. Detta påverkar smidigheten och riskerna för arbetet i fall som kräver snabb reaktion eller kortvariga vikarier.

Första kvartalsrapporterna från veterinärvården väntas in i början på april

 

Förslag(Kuula) Antecknas för kännedom

 

Beslut Förslaget godkändes

 

Tilläggsuppgifter Direktör för hälsoövervakningen Katianna Kuula, 040 1359 222