Dynasty informationsservice Sökning RSS Hangö stad

RSS-länk

Mötesärende:
https://hanko10se.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
https://hanko10se.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Sydspetsens miljöhälsonämnd
Protokoll 21.03.2024/Paragraf 13 

Utlåtanden, registreringar och beslut

 

SYMI 21.03.2024 § 13  

228/11.06.00/2023  

 

Under perioden 16.10.2023 – 29.2.2024 har tjänsteinnehavarna behandlat 48 anmälningar och ansökningar enligt livsmedelslagen (297/2021), tobakslagen (693/1976), läkemedelslagen (395/1987) och hälsoskyddslagen (763/1994). Verksamhetsidkare och verksamhet framgår ur bilaga a.

 

Utlåtanden givna av tjänsteinnehavarna samt tjänsteinnehavarbeslut fattade under tiden 16.10.2023 – 29.2.2024 framgår ur bilaga b. (Söderström)

 

Förslag (Kuula) Antecknas för kännedom

 

Beslut Förslaget godkändes

 

Tilläggsuppgifter Tjänsteinnehavaren som fattat beslutet, se bilaga.