Dynasty informationsservice Sökning RSS Hangö stad

RSS-länk

Mötesärende:
https://hanko10se.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
https://hanko10se.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Stadsfullmäktige
Protokoll 16.04.2024 klo 18:00 - 18:37 / Justerad

Paragraf   Rubrik  Protokoll i PDF-format
11 Erikssons udden stranddetaljplan; Godkännande av stranddetaljplanen
12 Hyresavtal mellan Hangö stad och Hangö Tennisklubb (HTK rf) om att hyra området för padelplaner i Cuplisidrottshallen, för tiden 1.9.2024 – 31.8.2034.
13 Motioner gjorda av fullmäktigeledamöter
14 Förslag till slutbehandling av vissa fullmäktigemotioner
15 Stadsstyrelsens och stadsfullmäktiges mötesdagar hösten 2024
16 Stadgeändring / 150-års jubileumsfond
17 Fullmäktige Ville Ekroos motion om strategin för Hangös social- och hälsovårdsfastigheter
18 Fullmäktige Jouko Kavanders m.fl motion för underlättandet av bristen på stamstadens bostadstomter med stöd av förvaltningsstadgans § 112

Ledamot Uppgift
Bilenberg Mathias ledamot
Böckerman Kurt ledamot
Ekroos Ville ledamot
Förström Bernt ledamot
Gran Birgitta sfm:s II vice ordförande
Gustafsson Hannes ledamot
Hedback Jori ledamot
Horn Stephan sfm:s I vice ordförande
Hyttinen Urpo ersättare
Kankaristo Kai ledamot
Karvinen Jari ledamot
Kavander Jouko ledamot
Kollin Susanne ersättare
Köppä Teemu ledamot
Laine Sami ledamot
Liettyä Katja ledamot
Lesch-Saarinen Helena ledamot
Lindfors Edvard ledamot
Mustonen Olli ledamot
Nyström Rolf ledamot
Peltonen Björn ledamot
Pulkkinen Jaana ledamot
Pääkkö Aila sfm:s ordförande
Rantala Fredrik ledamot
Ruuska Pertti ledamot
Rönnblad Tom ledamot
Salo Eira ledamot
Särs Tony ledamot
Söderholm Sture ledamot
Tolvanen Esko ersättare
Wikberg Barbro ersättare
Petra Ståhl stadsdirektör
Kukka-Maaria Luukkonen stadsgeodet
Gustafsson Karl-Erik bildningsdirektör
Korsu Alvar ungdomsrådets representant
Tyrsky Antti ungdomsrådets representant
Mustonen Minttu ungdomsrådets representant, mikrofonskötare
Nyström Alex ungdomsrådets representant, mikronfonskötare
Nina Granqvist sekreterare

Till påseende
23.4.2024 Stadens www-sidor