Dynasty informationsservice Sökning RSS Hangö stad

RSS-länk

Mötesärende:
https://hanko10se.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
https://hanko10se.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Tekniska nämnden
Protokoll 17.04.2024 klo 17:30 - 18:46 / Justerad

Paragraf   Rubrik  Protokoll i PDF-format
40   Tekniska direktörens och avdelningschefernas förteckning över beslut
41 Uppföljning av budgeten för år 2024; Teknisk förvaltning
42 Uppföljning av budgeten för år 2024; Centrallagret
43 Uppföljning av budgeten för år 2024; Maskindepån
44 Uppföljning av budgeten för år 2024; Kommunteknik
45 Uppföljning av budgeten för år 2024; Enheten för intern service
46 Byggnadsprogram för år 2024; Kommunteknik
47 Byggnadsprogram för 2024; Enheten för intern service
48   Asfaltupphandling 2024
49   Förnyande av golvbeläggning i Cuplis-hallen 2024
50   Reparationsarbeten i Skogshyddans daghem 2024
51   Bommen i Östra hamnen
52 Viktbegränsning för hamnvägen i Hangöby
53   Handikappråd 2024–2025
54 Invånarinitiativ för Hangö 150 -evenemang

Ledamot Uppgift
Förström Bernt ordförande
Peltonen Björn vice ordförande
Ferm Monica ersättare
Gustafsson Hannes ledamot
Hedback Jori ledamot
Heinonen Päivi ledamot
Köppä Teemu ledamot
Salo Eira ledamot
Westerlund Linda ledamot
Ruuska Pertti stst:s representant
Korsu Alvar ungdomsrådets representant
Remes Lillemor äldrerådets representant
Horttanainen Jukka teknisk direktör
Lindholm Bengt chef för intern service
Lindfors Katri sekreterare

Till påseende
På stadens web-sidor § 48 och § 50 18.4.2024, övriga
Början av 25.04.2024