Dynasty informationsservice Sökning RSS Hangö stad

RSS-länk

Mötesärende:
https://hanko10se.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
https://hanko10se.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Miljönämnden
Protokoll 18.04.2024 klo 17:00 - 18:58 / Inte justerad

Paragraf   Rubrik  Protokoll i PDF-format
37   Anmälningsärenden
38   Övriga ärenden
39   Byggnadsinspektörens beslutsförteckning
40   Avdelningschefernas beslutsförteckning
41   Meddelanden; Miljövård
42 Beslut över bulleranmälan, Kvak-Fest 2024
43 Miljöpris 2024
44   Uppföljande av budgeten/driftsplan 1-3 2024; Byggnadstillsynen
45   Driftsplan 2023 / markanvändning (5106) Uppföljning av budgeten 1-9/2023
46   Uppföljning av budgeten 2024; 5103 Miljövården
47   Reservering av småhustomt / Tvärminne (Venny Soldans väg 13) / korrigering av ändringssökande
48   Reservering av småhustomt / Furuvik (Kråkbärsvägen 3)
49   Placering av vindskydd- och grillplatser i närheten till rekreationsområden Miljönämndens utlåtande
50   Förlängning av byggnadsskyldighet / Lotsgatan 7
51 Avgörande av Helsingfors förvaltningsdomstol/ Mobilbasstation,Tegelbruksvägen
52 Byggnadsanvisningar; Furuvik kvarteren 1309, 1313,1314 ja 1316-1324 / uppdatering
53   Påbörjandet av detaljplaneläggning / Sandö
54 Stranddetaljplan för Breidablick; Anhängiggörande och program för deltagande och bedömning
55 Undantag från detaljplanebestämmelsen; Linjegatan 44
56 Undantag från detaljplanebestämmelsen; Norrgårdsgatan 27
57 Avgörande om planeringsbehov; Kyrkvägen 196

Ledamot Uppgift
Horn Stephan ordförande
Kavander Jouko vice ordförande
Dannberg Mats ledamot
Heina Janina ledamot
Huldin Tuula ledamot
Sirviö Kaisa-Marja ersättare
Hovi Marja-Liisa ledamot
Väisänen Jukka ersättare
Nyström Rolf ledamot
Söderholm Sture stst:s ordförande
Korsu Alvar ungdomsrådets representant
Kaartinen Jukka äldrerådets representant
Kukka-Maaria Luukkonen stadsgeodet
Aki Uusitalo markanvändningssekreterare
Anders Welander byggnadsinspektör
Maria Degerlund miljövårdschef
Henna Björkqvist miljövårdsinspektör
Gunilla Fjäder-Rehn sekreterare

Till påseende
§52 19.4.2024 samt övriga 25.4.2024 på stadens web-sidor