Dynasty informationsservice Sökning RSS Hangö stad

RSS-länk

Mötesärende:
https://hanko10se.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
https://hanko10se.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Stadsstyrelsen
Protokoll 08.04.2024 klo 15:00 - 17:56 / Justerad

Paragraf   Rubrik  Protokoll i PDF-format
75 Detaljplaneändring för Mannerheimvägen 8, 10, 12 och 14 / Avtal om upprättande av detaljplan
76 Erikssons udden stranddetaljplan; Godkännande av stranddetaljplanen / Sfm-ärende
77 Jaktarrendeavtal / granskning av jaktområden 2024 / Hangö Jaktförening r.f. och Koverharin metsästys- ja ampumaseura ry.
78   Inrättande av tjänst som avdelningschef för kommuntekniken
79 Tillsättande av råd för personer med funktionsnedsättning
80 Godkännande av verksamhetsstadgan för rådet för personer med funktionssnedsättning
81   Samkommunen för Västra Nylands folkhögskola/ protokoll
82   Hyresavtal mellan Hangö stad och Hangö Tennisklubb (HTK rf) om att hyra området för padelplaner i Cuplisidrottshallen, för tiden 1.9.2024 – 31.8.2034 / Sfm-ärende
83 Motioner gjorda av fullmäktigeledamöter / Sfm-ärende
84   Förslag till slutbehandling av vissa fullmäktigemotioner / Sfm-ärende
85   Representanter till Nylands förbunds sakkunniggrupp / Nylands näringsgrupp
86   Representant / Hangon Vuokratalot Oy Hangö Hyreshus Ab:s ordinarie bolagsstämma 11.4.2024
87   Representant / Hangon Satama-Hangö Hamn Oy Ab:s ordinarie bolagsstämma 29.4.2024
88   Representant /Kuntien Tiera Oy:s ordinarie bolagsstämma 25.4.2024
89   Representant / Fastighets Ab Hangö bibliotek och ämbetshus ordinarie bolagsstämma 18.4.2024
90   Representant / Fastighets Ab Torsken Kiinteistö Oy:s ordinarie bolagsstämma 16.4.2024
91   Representant / Västra Nylands vatten och miljö rf:s vårmöte 23.4.2024
92 Stadsstyrelsens och stadsfullmäktiges mötesdagar hösten 2024 / Sfm-ärende
93   Utomhusreklam vid europaparlamentsvalet 2024
94   Europaparlamentsvalet 2024 / Förhandsröstningsställe; förhandsröstningens röstningsställe, anstalternas röstningsställen vid valen
95 Stadgeändring / 150-års jubileumsfond / Sfm-ärende
96 Meddelanden
97   Nämndernas protokoll och tjänsteinnehavarbeslut

Ledamot Uppgift
Söderholm Sture ordförande
Laine Sami vice ordförande
Lesch-Saarinen Helena ledamot
Rantala Fredrik ledamot
Pulkkinen Jaana ledamot
Rönnblad Tom ledamot
Salo Eira ledamot
Ruuska Pertti ledamot
Liettyä Katja ledamot
Pääkkö Aila sfm:s ordförande
Horn Stephan sfm:s 1 vice ordförande
Gran Birgitta sfm:s 2 vice ordförande
Ståhl Petra stadsdirektör
Kukka-Maaria Luukkonen stadsgeodet
Jukka Horttanainen teknisk direktör
Österlund Hanna välfärdskoordinator
Gustafsson Karl-Erik bildningsdirektör
Hanna Höglund sekreterare

Till påseende
11.4.2024 Stadens www-sidor