Dynasty informationsservice Sökning RSS Hangö stad

RSS-länk

Mötesärende:
https://hanko10se.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
https://hanko10se.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Sydspetsens miljöhälsonämnd
Protokoll 21.03.2024 klo 16:30 - 17:20 / Justerad

Paragraf   Rubrik  Protokoll i PDF-format
1 Uppföljning av ekonomi och verksamhet 2023
2 Uppföljning av ekonomi och verksamhet 2024
3   Utvärdering av verkställandet av miljöshälsokyddets tillsynsplan 2023
4 Tillsynsplan för Sydspetsens miljöhälsa för år 2024, veterinärvårdens del
5 Konkurrensutsättning av veterinärvården fr.o.m. år 2025
6   Uppföljning av hushållsvattentillsynen 2024
7   Tvångsåtgärder enligt Livsmedelslagen/Thai finE
8   Tvångsåtgärder enligt livsmedelslagen / Tunahemmet
9   Tvångsåtgärder enligt livsmedelslagen / Hanko Cafe
10   Tvångsåtgärder enligt livsmedelslagen, Kamparholms fisk
11   Tvångsåtgärder enligt livsmedelslagen, Arkinen
12   Tvångsåtgärder enligt hälsoskyddslagen / Kisakeskus badstrand
13 Utlåtanden, registreringar och beslut
14   Tvångsåtgärder enligt livsmedelslagen/ Grillkiosk Mc Gregor
15   Begäran om omprövning i beslut om påföljdsavgift/Degerby Deli

Ledamot Uppgift
Niemi Kalle ordförande
Järvinen Katrin ledamot
Nyberg Michael ledamot
Lindholm-Wirtanen Rita ersättare
Koivunen Kimmo vice ordförande
Träskman Ingrid ersättare
Abborre Christel ledamot
Rantala Fredrik stst:s representant
Kuula Katianna sekreterare
Grünn-Maja Ingegerd hälsoinspektör

Till påseende
Stadens web-sidor 04.04.2024