Dynasty informationsservice Sökning RSS Hangö stad

RSS-länk

Mötesärende:
https://hanko10se.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
https://hanko10se.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Bildningsnämnden / svenskspråkiga sektionen
Protokoll 26.03.2024 klo 17:31 - 17:55 / Justerad

Paragraf   Rubrik  Protokoll i PDF-format
6   Beslut om behandling av extra ärenden
7   Tjänsteinnehavarbeslut 1.1 - 20.3.2024
8 Timresursen i de svenskspråkiga grundskolorna 2024 - 2025
9   Tillägg till gymnasiets läroplan
10 Anhållan om lov att åka på tjänsteresa till Acquaviva delle Fonti, Italien 5 - 11.5.2024
11 Anhållan om att få åka på tjänsteresa till Split, Kroatien 7 - 16.6.2024
12 Anhållan om lov att få åka på tjänsteresa till Vinarós, Spanien 10 - 16.6.2024
13   Samkommunen för Västra Nylands folkhögskola, protokoll

Ledamot Uppgift
Lindfors Edvard ordförande
Bilenberg Mathias ledamot
Fjäder Josefin ledamot
Heina Janina ledamot
Lesch-Saarinen Helena stst:s representant
Koivisto Tanja föredragande
Gustafsson Karl-Erik bildningsdirektör
Hietaharju Neela ungdomsrådets representant
Nordström Heidi sekreterare

Till påseende
Stadens www-sidor