Dynasty informationsservice Sökning RSS Hangö stad

RSS-länk

Mötesärende:
https://hanko10se.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
https://hanko10se.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Bildningsnämnden
Protokoll 19.03.2024 klo 17:30 - 19:30 / Justerad

Paragraf   Rubrik  Protokoll i PDF-format
25   Beslut om behandling av extra ärenden
26 Hälsa i skolan undersökningen 2023 – presentation av resultaten
27   Uppföljning av tjänsteinnehavarbeslut
28 Uppföljning av budgeten
29   Timresursen för grundskolorna läsåret 2024 – 2025
30   Timresursen för gymnasierna läsåret 2024 – 2025
31 Läromedel för förskole- och grundundervisning - konkurrensutsättning av leverantörer, Hansel
32 Läromedel för andra stadiets utbildning (gymnasier) - konkurrensutsättning av leverantörer, Hansel
33   Beviljat statsunderstöd till Hangö stads projekt för att utveckla och förverkliga en modell för familjemotionsrådgivning, PUUHA/SKOJ 3.0
34   Anhållan om läroavtalsutbildning
35 Ändringar i klientavgifterna inom småbarnspedagogiken från och med 1.8.2024
36   Sommarjobb för ungdomar 2024

Ledamot Uppgift
Bilenberg Mathias ordförande
Reitamaa Marko vice ordförande
Finnberg Dennis ledamot
Heina Janina ledamot
Kollin Susanne ledamot
Liettyä Katja ledamot
Lindfors Edvard ledamot
Särs Tony ledamot
Varpalahti Hanna ledamot
Salo Eira stst:s representant
Gustafsson Karl-Erik föredragande
Mannström Birgitta beredare
Taru Alho beredare
Mustonen Minttu ungdomsrådets representant
Nordström Heidi sekreterare
Kettunen Stina sakkunnig
Salminen Anna sakkunnig

Till påseende
Stadens www-sidor 28.4.2024