Dynasty informationsservice Sökning RSS Hangö stad

RSS-länk

Mötesärende:
https://hanko10se.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
https://hanko10se.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kulturnämnden
Protokoll 27.02.2024 klo 17:00 - 18:11 / Justerad

Paragraf   Rubrik  Protokoll i PDF-format
12   Beslut om behandling av extra ärenden
13 Kulturväsendets bokslut 2023
14 Kulturväsendets verksamhetsberättelse 2023
15 Granskning av medborgarinstitutets kursavgifter
16 Anslutande till det nationella e-biblioteket och undertecknandet av samarbetsavtalet
17   Förverkligandet av Hangö museums nya utrymmen
18   Anmälningsärenden
19   Befattning för serviceansvarig i Hangö museum

Ledamot Uppgift
Kankaristo Kai ordförande
Idman Britta vice ordförande
Augustsson-Sula Gun medlem
Ferm Ben medlem
Jeffery Alan medlem
Karhu Tuikku medlem
Karvinen Jari medlem
Puputti Teppo medlem
Voipio Laura medlem
Laine Sami stst:s representant
Korsu Alvar ungdomsrådets representant
Ahola Marja-Leena representant för äldre rådet
Jennika Friman föredragande
Laura Lotta Andersson sekreterare
Milla Kuronen beredare
Lena Sommer beredare

Till påseende
Stadens websida
Början av 05.03.2024