Dynasty informationsservice Sökning RSS Hangö stad

RSS-länk

Mötesärende:
https://hanko10se.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
https://hanko10se.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Stadsstyrelsens personalsektion
Protokoll 27.02.2024 klo 15:00 - 16:45 / Justerad

Paragraf   Rubrik  Protokoll i PDF-format
8   Personalplan 2024
9   Fastställande av lön för vaktmästare (vakansnummer 3130 12)
10   Fastställande av lön för gårdskarl (vakansnummer 6303 03)
11   Arbetshälsoenkät

Ledamot Uppgift
Söderholm Sture ordförande
Pääkkö Aila ersättare
Lesch-Saarinen Helena ledamot
Ruuska Pertti ledamot
Rönnblad Tom ledamot
Petra Ståhl stf. stadsdirektör
Nina Granqvist sekreterare

Till påseende
5.3.2024 Stadens www-sidor